เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท แกรนด์สตีล จำกัด เริ่มก่อตั้ง 21 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีประสบการณ์การด้านการบริหารงานและการทำงาน มากกว่า 20 ปี การก่อตั้งเริ่มจากผู้บริหารถอนหุ้นออกจาก บริษัท เบสท์โลหะกิจ จำกัด มาดำเนินงานเอง วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย ขายส่ง-ปลีก เหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณทุกชนิด และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

 

บริษัท แกรนด์สตีล จำกัด จำหน่ายขายส่งและปลีก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณทุกชนิด และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

 

 

Visitors: 44,480