มาตรฐานผลิตภัณฑ์


มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

การได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

มอก. 276 - 2532 ท่อเหล็กกล้า
มอก. 277 - 2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
มอก. 107 - 2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
มอก. 1228 - 2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรูปตัวซี

 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

อเมริกา ASTM (American Society for Testing and Materrials)
ญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standards)
เยอรมันนี DIN (Deutsches Institut fur Normung)
อังกฤษ BS (British Standard)
อเมริกา UL (Underwriters Laboratories Inc R)
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS (Australian Standard / New Zealand Standard)
อเมริกา API (American Petroleum Institute)

 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

The Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of INdustry, has certified STS
with the following accreditations:

TIS 276 - 2532 Steel pipes
TIS 277 - 2532 Galvanized steel sections
TIS 107 - 2533 Hollow structural steel sections
TIS 1228 - 2549 Cold formed structural steel sections lip channel steel

 

International standard certifications

ASTM (American Society for Testing and Materrials)
JIS (Japanese Industrial Standards)
DIN (Deutsches Institut fur Normung)
BS (British Standard)
UL (Underwriters Laboratories Inc R)
AS/NZS (Australian Standard / New Zealand Standard)
API (American Petroleum Institute)
Visitors: 45,202