กลุ่มวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

> วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

1. น้ำมันสน

    เป็นสารซึ่งเกิดจากการสกัดจากต้นสน โดยเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันสนมักจะได้รับการนำไปใช้ในการผสมสีน้ำมัน เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นของช่างทาสี ช่างเขียนภาพ น้ำมันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นยางสนเขา น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีน้ำเล็กน้อย

2. ทินเนอร์  
    เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย   มักนำมาใช้ผสมในสีทาบ้าน   รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิช

3. การเลือกใช้สีกันสนิมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า

ส่วนประกอบสำคัญในการเลือกใช้สีกันสนิมสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบควรเลือกให้เหมาะสมกับงานเช่น

  • สีรองพื้นกันสนิมจำพวก อีพ๊อกซี่ จะมีคุณภาพสูงความทนทานมากและทนต่อแรงเสียดทนทานขูดขีด แต่จะยุ่งยากต่อเมื่อจะทำสีทับหน้าจะต้องใช้สีพวกมีสารประกอบใกล้เคียงกันทำ ให้ต้องเพิ่มงบประมาณและยุ่งยาก  เพราะ สีอีพ๊อกซี่มีราคาสูงและมีส่วนผสมมาก มีขั้นตอนที่ต้องมาผสมเอง ห้ามใช้ต่างยี่ห้อผสมกันและต้องผสมให้ตามอัตราส่วนเท่านั้นห้ามปรับเปลี่ยน เด็ดขาด ถ้าไม่ชำนาญจะทำให้สีเสียได้หรือด้อยคุณภาพกันสนิมได้ไม่ดีเท่าที่ควร การใช้งาน ควรใช้งานที่ต้องการความคงทนของสี ไม่ต้องทำสีทับหน้าใหม่บ่อยๆเช่น เสาเหล็กสูงๆ สิ่งก่อสร้างใกล้ทะเล เครื่องบิน งานเหล็กที่มีราคาสูง

4. ลวดผูกเหล็ก
    เป็นวัสดุสำคัญในงานก่อสร้าง ใช้ในงานผูกโครงเหล็ก,ผูกเหล็กเส้นเทพื้นถนน ด้วยคุณสมบัติที่นิ่ม และ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 mm ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จึงเป็นที่นิยม และ นำมาใช้งานกันมากที่สุดในงานก่อสร้าง และ งานอุตสาหกรรม ลวดผูกเหล็ก มีน้ำหนักตั้งแต่  3 โล/ขด และ 5 โล/ขด ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของแต่ละงาน

   

5. ตะปู
    เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะ มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม รูปร่างคล้ายเข็ม ตะปูส่วนมากทำมาจากเหล็ก มักใช้สำหรับการยึด ตรึง หรือเพื่อติดวัตถุชนิดต่าง ๆ ในงานไม้ งานก่อสร้าง และงานวิศวกรรม ตะปูมักถูกใช้งานร่วมกับค้อน โดยใช้ค้อนในการตีหรือตอกเพื่อดันตะปูให้ผ่านเข้าไปในวัตถุที่ต้องการ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้.

              

Visitors: 44,480