เหล็กข้ออ้อย

> เล็กข้ออ้อย

เหล็กเส้น หรือ เหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง

โดยปกติจะแบ่งเหล็กเสริมเป็นสองประเภท คือ
          เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น

การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543)
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2548)


 ไฟล์ดาวโหลด
>> คุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
>> น้ำหนักเหล็กเส้น


     เหล็กข้ออ้อย
     มาตรฐาน TIS 24:2548
     เกรด SD30, SD40 , SD50

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก
มิลลิเมตร
น้ำหนักต่อเมตร
( กก. )
น้ำหนักต่อ 10 เมตร น้ำหนักต่อ 12 เมตร
( กก. ) พื้นที่ความหนา
ของหน้าตัด
( ตร.ม. )
( กก. ) พื้นที่ความหนา
ของหน้าตัด
( ตร.ม. )
DB 10 10 0.616 6.16 78.5 7.392 78.54
DB 12 12 0.888 8.88 113.1 10.656 113.10
DB 16 16 1.578 13.87 176.7 18.936 201.06
DB 20 20 2.466 22.26 283.5 29.592 314.16
DB 22 22 2.984 29.84 380.1 35.808 380.13
DB 25 25 3.853 38.53 490.9 46.236 490.87
DB 28 28 4.834 48.34 615.8 58.008 615.75
DB 32 32 6.313 63.13   75.756 804.25
DB 36 36 7.990     95.880 1017.88
DB 40 40 9.865     118.380 1256.64

 Visitors: 43,692