เหล็กกล่อง,เหล็กท่อแบน

> เหล็กกล่อง,เหล็กท่อแบน

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม มาตรฐานตลาด

Description
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมตลาด คือท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว) ,1.40มิล(สีแดง) ,1.70มิล(สีเหลือง) ,1.95มิล(สีน้ำเงิน) ,2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

 

ท่อเหล็กแบน มาตรฐานตลาด

Description
ท่อเหล็กแบนตลาด คือท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็ก ที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็ก ที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว) ,1.40มิล(สีแดง) ,1.70มิล(สีเหลือง) ,1.95มิล(สีน้ำเงิน) ,2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

  ไฟล์ดาวโหลด
  >> ตารางขนาดเหล็กกล่อง
  >> ตารางขนาดเหล็กแป็ปเหลี่ยม
  >> ตารางมาตรฐานท่อเหลี่ยมแบนสำหรับงานโครงสร้าง
  >> ตารางมาตรฐานท่อเหลี่ยมสำหรับงานโครงสร้าง

 

 

 

Visitors: 43,693