เหล็กเพลาขาว

> เหล็กเพลาขาว

    เหล็กเพลาขาว มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cold Drawn Bar เรียกตามการผลิตที่เกิดขึ้นจากการนำเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ ไปดึงเย็นอีกครั้งหนึ่ง เหล็กที่นำไปดึงเย็นแล้วนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติทำให้เหล็กจะเปลี่ยนจากสีเทาดำ เป็นสีเทาเงิน ๆ จึงเรียกว่าเหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก เหล็กเพลาขาวนี้จะมีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กเพลาดำ แต่จะมีการยืดหยุ่นน้อยกว่า

หากเปรียบเทียบกับเหล็กรีดร้อนทั่วไปหรือเหล็กเพลาดำ เหล็กเพลาขาวจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าหลายประการ เช่น

  1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำกว่า
  2. มีคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่า
  3. มีสภาพผิว และ ความตรงที่ดีกว่า
  4. สามารถนำไปใช้ทำชิ้นงานได้สะดวกและมีความสม่ำเสมอกว่า

 

Visitors: 43,693