เหล็กเอชบีม H-Beam

> เหล็กเอชบีม H-Beam

    เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sections  หน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เป็นเหล็กโครงสร้าง ประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างนิยมใช้ทำเสาและคาน

 


Visitors: 43,693