เหล็กไอบีม I-Beam

> เหล็กไอบีม I-Beam


    เหล็ก H-Beam และ I-Beam ต่างกันอย่างไร
    การแยกความแตกต่างระหว่างเหล็กตัว H และเหล็กตัว I ดูได้จากความแตกต่างของลักษณะสโลปที่ Flange ตามภาพตำแหน่งปีก (B)


H-Beam มีลักษณะมุมตัดเป็นฉาก

 

I-Beam มีลักษณะมุมลบเหลี่ยมจากแกนกลางมาที่ปลาย

 

เหล็กทั้งสองประเภทนี้ สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending) และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

Visitors: 43,693